ความอยากจัดไม่เคยกรุณาคนใด

หน้าจอยเป็นคนพูด เนื่องจาก จ๊ะคะทุกคำทำให้ผมรู้สึกถูกใจหน้าจอยมากเพิ่มขึ้น แต่ว่าความอยากจัดไม่เคยกรุณาคนไหน อย่างไรซะผมจะต้องทะลวงรูสวาทของ หน้าจอยก่อนบิดามารด...